"; } echo "

Jméno
Email
Web
.png" width="123">
Zpráva

">


"; while ($pole=mysql_fetch_array($result)) { echo "
".date("d. m. y H:i:s", $pole["datum"])."".$pole["jmeno"] ."".$pole["email"] ."".$pole["web"] ."
".$pole["zprava"]."

\n"; mysql_close ($link); ?>

© 2003 - Chovatelská stanice z Třebaňského údolí